Regulamin

obowiązujący na pokładzie jachtu Łowca.K

Niniejszy regulamin ma na celu zachowanie norm bezpieczeństwa oraz spełnienie nakazów prawa Polskiego.

Pasażerowie jachtu zobowiązani są do przestrzegania następujących przepisów
- zabrania się wyrzucania do wody jakichkolwiek śmieci i odpadów (tworzywa sztuczne, plastikowe torby, liny, szkło, drewno, metal itp.)
- na jachcie obowiązuje całkowite zachowanie trzeźwości
- podczas pobytu na jachcie należy zachować szczególną ostrożność
- należy wykonywać polecenia kapitana i załogi jachtu

Sygnały dźwiękowe podczas wędkowania:
- jeden dzwonek - łowimy
- dwa dzwonki - wyciągamy wędki i płyniemy dalej
- trzy dzwonki - koniec połowów i powrót do portu

Limit złowionych ryb na jednego wędkarza
- dorsz 7szt. (wymiar ochronny 35cm)
-pozostałe zgodnie z posiadanym zezwoleniem
Za ilość i wymiar złowionych ryb odpowiada wędkarz.

Każdy uczestnik rejsu musi posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość(paszport, dowód osobisty, książeczka żeglarska) Dz.U. Nr62, poz. 574 z dnia 22 lipca 2004.

Łowca.K @ Facebook
Łowsca.K @ Google+
Łowca.K @ Pinterest